:: lyrics ::"Dzieci Czerwonych Pól"


Nad światem czarne chmury nienawiści wieje wiatr
Dzieci czerwonych pól wyrosły z ziemi wieków zła
I tylko nieme krzyki tak wysoko wznoszą się
By znowu nie uderzyć rozbić się o ludzki gniew

Spalone w ogniu skrzydła ich
Z czerwonych pól dobiega krzyk
Skąpane są dziś w morzu krwi
Synowie córki ludzkich krzywd

Bez wiary i nadziei patrzą w przyszłość swą od lat
A serca ich rozdziera ten skrywany ból i strach
Od wieków deszcz tej ziemi gasi wciąż pragnienia zła
Czas nienawiści nadszedł zbiera plony śmierci kat

Spalone w ogniu skrzydła ich
Z czerwonych pól dobiega krzyk
Skąpane są dziś w morzu krwi
Synowie córki ludzkich krzywd

Marzenia dzieci pochowały dawno gdzieś
Ich nieme krzyki po świecie niosą się
Cierpienie im od wieków przeznaczone jest
Wołają wciąż by zły czas skończył się

Spalone w ogniu skrzydła ich
Z czerwonych pól dobiega krzyk
Skąpane są dziś w morzu krwi
Synowie córki ludzkich krzywd

Spalone w ogniu skrzydła ich
Z czerwonych pól dobiega krzyk
Skąpane są dziś w morzu krwi
Synowie córki ludzkich krzywd

Synowie córki ludzkich krzywd
Ludzkich krzywd
Ludzkich krzywd
:: lyrics ::

© Horda.pl